Tuesday, 19 February 2013

Kumpulan Hadith Keperibadian Rasulullah S.A.W

Blong ini mengumpulkan hadith2 berkaitan keperibadian Rasulullah 

" Salah satu karya terbaik mengenai keperibadian dan akhlak Rasulullah s.a.w,ini ialah karya Imam al-Tirmizi,karya ini singkat namun lengkap sehingga setiap orang yang membacanya seakan-akan menyaksikan langsung keindahan dan keagungan peribadi Rasulullah yang mulia"  (Syeikh al-Qari dalam Jm'ul-wasa'il)

0 comments:

Post a Comment